Úvod Dotazník pro zájemce o kontrolu účinnosti kotlů
Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ):
Účel budovy:
Parcelní číslo:
Vlastník nebo společenství vlastníků
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail:
Dotazník pro zájemce o KONTROLU ÚČINNOSTI KOTLŮ
DOTAZNÍK
Vytápění - palivo
Typ kotle, výkon, rok uvedení do provozu
(v případě více kotlů uveďte v příloze)
Měření spotřeby paliva (ano - ne)
Projektová dokumentace kotelny
Ohřev teplé vody (TV) v kotelně (ano - ne)
Měření vyrobeného tepla (ano - ne)
PODKLADY
Vyplňte, zda máte k dispozici a v jakém rozsahu
Energetický audit kotelny
Protokol o měření emisí