Úvod Dotazník pro zájemce o vypracování průkazu energetické náročnosti budov
Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ):
Účel budovy:
Parcelní číslo:
Vlastník nebo společenství vlastníků,
popř.stavebník:
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail:
pro zájemce o vypracování průkazu energetické náročnosti budov
DOTAZNÍK
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail:
Vytápění - palivo:
Topná soustava (tělesa, podlahové vyt.):
Termostatické ventily (ano - ne):
Ohřev teplé vody (TV) - palivo:
Cirkulace TV (ano-ne):